dijous, 3 d’octubre del 2013

CARTA D'UNA MARE AFANYADA: A CAL FERRER GANIVET DE FUSTA

A cal ferrer ganivet de fusta

Ja fa més d'una dècada que una part importantíssima dels projectes de cooperació internacional pel desenvolupament treballen l'empoderament dels ciutadans i la seva participació activa en la presa de decisions municipal; l'objectiu directe és conscienciar a la ciutadania que són els millors subjectes de decisió perquè saben exactament què necessiten, i l'objectiu indirecte és disminuir la corrupció política en augmentar el control ciutadà de les decisions.

A Catalunya són molts els ajuntaments que han donat suport a aquest tipus de projectes, el nostre Ajuntament, com podem veure a les memòries de cooperació internacional*, ha fet suport a projectes que treballen aquest objectiu, però perquè allò que proposen  fora no ho apliquen a casa?

A Mataró hi ha col·lectius socials forts, compromesos, units i amb ganes de participar que expressen clarament a les xarxes socials que les polítiques no s'ajusten a les necessitats reals dels ciutadans, però l'Ajuntament, lluny de fer una política inclusiva i participativa i escoltar aquests col·lectius mira cap a una altra banda? no són prou bones les polítiques participatives? o bé ho són només per temes pocs polèmics?

Des d'Afanya't volem participar en el disseny de l'oferta educativa a la ciutat, sabem que podem fer aportacions constructives i positives que recullen les vivències de moltes famílies que volem un futur pels nostres petits, un futur que passa necessàriament pel procés de socialització a l'escola, sigui quin sigui el model educatiu que triem.

Fem una crida als nostres polítics a obrir la comissió de planificació educativa a les entitats socials, per treballar de forma conjunta i constructiva, per una ciutat inclusiva i participativa, per tal que a cal ferrer no fem servir ganivets de fusta.

Una mare afanyada


* Web Ajuntament de Mataró. Solidaritat i Cooperació Internacional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada