dijous, 5 de setembre del 2013

L'ADMINISTRACIÓ OMET LES QUEIXES DEL SÍNDIC DE GREUGES


Alguns membres de l'Associació AFANYA'T vam presentar una queixa i vam demanar recolzament al Sindic de Greuges de Catalunya, el defensor de les persones, que garanteix el dret a totes les persones a una bona administració. El Síndic treballa en la  transparència i objectivitat per assessorar a les diferents adminstracions públiques quan es produeixen irregularitats.

Doncs bé l'Admistració, en aquest cas Serveis Territorials, ni cap altre organisme amb competències en Ensenyament no ha volgut contestar els requeriments  al Síndic en el termini establert.  Adjuntem les cartes rebudes.
1 comentari: