dijous, 18 de juliol del 2013

ARTICLE: MÉS ENLLÀ DE LA "MATRICULA VIVA"


AFANYA'T hem contactat amb Sílvia Carrasco Pons antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en educació i desigualtat. Ens recomana la lectura d'un article seu que pot ser molt interessant per aprofundir en temes d'escolarització. Esperem que sigui del vostre interés!  

Més enllà de la «matrícula viva». La mobilitat de l’alumnat i la gestió local de l’escolarització a Catalunya

L’augment de la mobilitat de l’alumnat de les etapes preuniversitàries i, especialment, en els nivells de l’ensenyament obligatori, es considera un dels problemes més destacats de l’última dècada a Espanya. Els processos d’incorporació dels alumnes amb mobilitat i les gestions que comporten es perceben i es tracten de diverses maneres des de les administracions autonòmiques i municipals, i també des dels centres educatius. En aquest context, s’han popularitzat expressions per definir aquesta mobilitat, com «matrícula viva», aplicades a l’alumnat que es mou entre els centres educatius fora del període oficial de preinscripció. Així doncs, no se sol concebre la mobilitat com un procés estructuralment vinculat a les dinàmiques socioeconòmiques actuals i als canvis en l’estructura productiva i el mercat laboral, o a factors residencials vinculats o no amb els processos anteriors, sinó més aviat com un problema essencialment relacionat amb les migracions internacionals i la manera de gestionar-les en l’àmbit local.

Aquest article mostra part dels resultats obtinguts en una investigació feta a la província de Barcelona centrada en l’abast i les dinàmiques de la mobilitat de l’alumnat, les motivacions i estratègies de les famílies i les condicions d’escolarització des de la perspectiva de la gestió municipal. L’anàlisi comparativa a partir de l’explotació de dades existents, de les entrevistes amb agents clau de diversos nivells de l’administració autonòmica i local i dels docents i les famílies involucrades en aquests processos de mobilitat ha permès reconstruir les diferents dimensions subjacents al fenomen i posar-ne de manifest la complexitat. Els resultats d’aquest estudi, el primer fet a Espanya, sobre la mobilitat de l’alumnat i la gestió de l’escolarització, permeten concloure que la mobilitat de l’alumnat correspon en gran manera a diverses estratègies adaptatives que inclouen també la població de nacionalitat espanyola, assenyalen clares diferències i límits en les respostes dutes a terme en la gestió local de l’escolarització i en situen l’anàlisi en el debat dels drets educatius.


Silvia Carrasco Pons, Jordi Pàmies Rovira, Àbel Beremenyi, Vicenç Casalta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada